Grzech ekologiczny, czy spowiadany?

Nietypowa, odważna i odwołująca się do stereotypów, pewnie przez wielu z tego powodu krytykowana, ale inna i za to warto ją docenić. Kampania ekologiczna Ministerstwa Środowiska promująca podstawowe zachowania prośrodowiskowe poprzez estetykę polskich telenoweli i stereotypu pobożnego Polaka i Polki. Będzie śmieszyć, ale może do niektórych dotrze? W końcu!
Nie zaśmiecaj swojego sumienia Nie zaśmiecaj swojego sumienia
Czy ksiądz przekona Polakow do ekologii? Czy ksiądz przekona Polakow do ekologii?
O ekologii przy spowiedzi O ekologii przy spowiedzi

Odpady to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce. Wprawdzie od kilku już lat obowiązuje u nas prawo wzorowane na normach unijnych, dotyczące m.in. konieczności zbiórki zużytych baterii czy recyclingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale ciągle świadomość ludzi w tej kwestii jest na niskim poziomie. Krok po kroku Polska przygotowuje się do osiągnięcia standardów, które inne kraje europejskie zdołały już wypracować, ratując się przed utonięciem w śmieciach. O skuteczności zmieniającego się prawa decyduje jednak jego postrzeganie i codzienne nawyki każdego z nas. A aktualny stan w Polsce jest taki, że nielegalne wysypiska czy palenie śmieci w domach jest na porządku dziennym.

Z tego powodu w marcu 2010 roku Ministerstwo Środowiska zainicjowało ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”, mającą na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z nimi. Inspiracją do tej kampanii były wyniki badań dot. świadomości ekologicznej, przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Z badania wynikało m.in., że jednym z najistotniejszych wskaźników świadomości ekologicznej jest poczucie indywidualnej współodpowiedzialności za stan środowiska. Najwięcej osób czujących się współodpowiedzialnymi jest w dużych miastach (90 %) i z wyższym wykształceniem (90 %), najmniej na wsi (64 %) oraz z wykształceniem podstawowym (54%). Z badań wynikało również, że to kobiety mają w domach większy wpływ na postępowanie ze śmieciami.

W związku z powyższym, jako grupę docelową kampanii określono:mieszkanki wsi i małych miasteczek, głównie kobiety w wieku 20-54 z wykształceniem podstawowym i średnim. Zamierzenie kampanii było zatem przewrotne - uzmysłowić odbiorcom nowy rodzaj grzechu: GRZECHU EKOLOGICZNEGO. Uświadomić ludziom, że skutki zaniedbań ekologicznych dotyczą każdego i każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny.

Dlaczego to takie ważne w Polsce?

Śmieci to obecnie największy problem ekologiczny Polski. Polacy nie prezentują postaw ekologicznych. Do najczęstszych „grzechów” Polaków należy bowiem: palenie śmieci w domach (zwłaszcza na wsiach i w małych miejscowościach), wyrzucanie śmieci w lasach, na drogach – czyli tworzenie dzikich wysypisk, a także niesegregowanie lub nieumiejętne segregowanie.

Marketingowo

Grupa docelowa kampanii nie ma rozwiniętej świadomości ekologicznej. Nie trafiają do niej ogólne komunikaty typu „ratujmy świat”. To osoby twardo stąpające po ziemi, skupione na sobie, swoim domu, swojej rodzinie. Kierują się przesłankami ekonomicznymi oraz tradycyjną etyką, silnie związaną z religią katolicką. Wciąż wielkim autorytetem cieszy się w tej grupie ksiądz – pośrednik między sferą sacrum a konkretnym życiem „tu i teraz”, duchowy przewodnik, który wskazuje, co jest dobre, a co nie.

Informacja: Ministerstwo Środowiska