Grzech ekologiczny, czy spowiadany?

Nietypowa, odważna i odwołująca się do stereotypów, pewnie przez wielu z tego powodu krytykowana, ale inna i za to warto ją docenić. Kampania ekologiczna Ministerstwa Środowiska promująca podstawowe zachowania prośrodowiskowe poprzez estetykę polskich telenoweli i stereotypu pobożnego Polaka i Polki. Będzie śmieszyć, ale może do niektórych dotrze? W końcu!
O ekologii przy spowiedzi O ekologii przy spowiedzi - akcja promocyjna

„Nie zaśmiecaj swojego sumienia”

to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami. Kampania - prowadzona w 2010 roku - była poświęcona czterem głównym zagadnieniom: spalaniu odpadów w domowych paleniskach, dzikim wysypiskom odpadów, segregacji odpadów, zapobieganiu powstawania odpadów.

Fragment kampanii telewizyjnej:Głównym celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców kampanii w temacie segregacji śmieci, spalania odpadów w paleniskach domowych, dzikich wysypiskach oraz zasad zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zmiana zachowań społeczeństwa w tym zakresie.

Na kolejnej stronie: Szczegółowy opis kampanii "Nie zaśmiecaj swojego sumienia"