Miejsce dla CSR w mentorowaniu przedsiębiorczością

Beneficjentów programów CSR-owych pobudzających przedsiębiorczość jest wiele. Poza polską gospodarką, która potrzebuje impulsów i aktywnych metod zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi, to chodzi przede wszystkim o współpracę dwóch grup, które w dzisiejszym świecie najczęściej się nie stykają: doświadczonych mentorów oraz młodych początkujących przedsiębiorców. Program Księcia Karola w Polsce spełnia te potrzeby.

Kto i gdzie - organizacyjnie
Youth Business Poland jest częścią Prince’s Youth Business International, sieci programów powołanych przez Jego Wysokość Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w 42 krajach świata. Program pomaga młodym osobom stać się przedsiębiorcami poprzez zapewnienie opieki Mentora i wsparcia finansowego, w postaci dostępu do niskooprocentowanych pożyczek.

Świat a Polska
W Polsce program Youth Business Poland prowadzony jest pod auspicjami Fundacji Inkubator Technologiczny, założonej przez British Polish Chamber of Commerce. Współorganizatorem programu jest firma Coaching Center, a Patronem Honorowym – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami strategicznymi programu są bank HSBC, który przygotował specjalna ofertę dla uczestników programu YBP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielania niskooprocentowanych pożyczek na założenie firmy.

Giełdowe przyjęcie początkujących przedsiębiorców Giełdowe przyjęcie początkujących przedsiębiorców
na pytania dziennikarzy odpowiada młody przedsiębiorca O programie opowiada młody przedsiębiorca

Po co jest program?
Najważniejszym elementem programu jest mentoring, którego celem jest przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania młodych firm. Przedsiębiorcy są wspierani przez doświadczonych Mentorów, którzy oprócz profesjonalnych umiejętności coachingowych posiadają również bogate doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorcy lub pracownicy najwyższego szczebla zagranicznych korporacji. Mentor to doświadczony biznesmen, który dzieli się wiedzą i jednocześnie partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność.

Kogo powinno to interesować?
Beneficjentów jest wiele. Poza polską gospodarką, która potrzebuje kolejnych impulsów dla przedsiębiorczości i aktywnych metod zwalczania bezrobocia wśród młodych, to chodzi przede wszystkim o dwie grupy, które w dzisiejszym świecie najczęściej się nie spotykają.

Spotknanie w sali notowań giełdy Spotknanie w sali notowań giełdy
Wolne miejsca w biznesie czekają Wolne miejsca w biznesie czekają

W marcu 2010 roku w Warszawie w budynku giełdy Jego Wysokość Książę Karol spotkał się z młodymi przedsiębiorcami uczestniczącymi w programie YBP, ich Mentorami, partnerami i sponsorami programu oraz mediami. "Widać, że macie pasję i umiecie się nią podzielić z innymi, świetny projekt, tak trzymać!" - powiedział Jego Wysokość Książę Karol w rozmowie z młodymi polskimi przedsiębiorcami. Jego organizacja wspiera przedsiębiorczość (nie tylko ekologiczna - choć cały świat zna jego eko-hobby) na całym świecie właśnie śród młodych ludzi. W przypadku Polskie, nie chodzi zatem o to, by młodzi wykształceni Polacy przestali przyjeżdżać na wyspy... Program ma szeroki zasięg i sprawdza się w wielu regionach świata. A to właśnie młodzi ludzie są obecnie najbardziej zagrożeni bezrobociem i nie rozwiązują tego programy Unii Europejskie, które dając dotacje nie monitorują ani nie pomagają w tym, by młody biznes przetrwał. Program YBP ma na celu zapewnić trwałość rozwoju, w dodatku zrównoważonego.

Wolne mieBiznes rolniczy miałby szansę ?jsca czekają Biznes rolniczy miałby szansę ?
Wygląda na to, że tak! Wygląda na to, że tak!

Młode osoby (do 35 roku życia) zainteresowane współpracą z doświadczonym mentorem lub pozyskaniem pożyczki, organizatorzy zapraszają do współpracy. W programie okazało się bowiem, że Prezesów chętnych do mentorowania jest wielu. Tymczasem młodych, którzy chcą zaryzykować z własnym biznesem zamiast iść do korporacji, brakuje!

Informacji udziela: Kamila Kaszkiel, tel: +48 22 654 64 35, kom: +48 503 012 957; kamila.kaszkiel@fit.org.pl, Fit.org.pl .