Przycinanie i formowanie sosen, świerków i jodeł.

Przycinanie i formowanie sosen, świerków i jodeł.