Co specjalista od CSR powinien wiedzieć i umieć robić

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie świata na rozwiązania z zakresu rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnych praktyk biznesowych, na rynku pojawia się miejsce dla nowej grupy zawodowej - specjalistów i kierowników zajmujących się CSR-em. Corporate (social) responsibility, sustainability, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka ekologia itp. - to tematy trudne i innowacyjne. Jaki profil zawodowy powinna reprezentować osoba aspirująca do wykonywania takiej działalności?
Walka ze skażeniem środowiska poprzez ekologiczny biznes? Walka ze skażeniem środowiska poprzez ekologiczny biznes?
Inwestycja w CSR to dobra inwestycja Inwestycja w CSR to dobra inwestycja
Każdy chce mieć dobrą docenianą pracę Każdy chce mieć dobrą docenianą pracę

Wyniki badań na podstawie:
The Sustainability Professional:
2010 Competency Survey Report.
A research study conducted by the International Society of Sustainability Professionals, 2010
Raport będący wynikiem wywiadów z ponad 400 profesjonalistami zajmującymi się zawodowo CSR-em. Podsumowuje kompetencje zidentyfikowane jako najbardziej istotne z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu zawodowego w tej dziedzinie.

Zawodowcy w dziedzinie CSR-u (Sustainability) w USA zapytani o to, co ich zdaniem jest najważniejszym tematem dla ich organizacji (firmy) odpowiedzieli jednogłośnie wymieniając:
1. promocję zrozumienia dla wartości zrównoważonego rozwoju oraz
2. poradzenie sobie ze zmianami klimatycznymi i potrzebami energetycznymi świata.
Przewidują także, że ten pierwszy temat straci na znaczeniu w najbliższych latach, drugi natomiast bardzo zyska.
Do innych ważnych tematów, wspominanych przez amerykańskich profesjonalistów z dziedziny, dotyczą zarządzania zmianami w organizacji, zgodności z prawem środowiskowym, czy produkcją produktów odpowiedzialnych. Generalnie zagwarantowanie środowiskowego CSR-u jest wyżej cenione niż tego społecznego. Równocześnie, w badaniu wskazane zostały strategiczne zadania, którymi z pewnością powinni zajmować się zawodowi kierownicy ds. CSR (eng. chief sustainability officer), niezależnie od wielkości firmy, w której pracują. Są to m.in:
- włączenie zagadnień zrównoważonego rozwoju w profil biznesowy firmy;
- wpływanie na redukcję kosztów energii, wzmacniając efektywność jej zużycia i obniżając emisje klimatyczne;
- śledzenie i mierzenie zmian w organizacji;
- rozumienie i przekładanie na działalność firmy regulacji prawnych;
- aktywne uczestniczenie w formalnych i nieformalnych sieciach kontaktów wokół organizacji (stowarzyszenia, kluby, konferencje, wyjazdy ekologiczne);
- naśladowanie dobrych praktyk rynkowych i wdrażanie z promocją własnych;
- współpraca z szerokim gronem interesariuszy celem wymiany wiedzy.

Kompetencje zawsze potrzebne

Odpowiadając na pytania dotyczące tego, jakie kompetencje powinna posiadać osoba zajmująca się CSR-em zawodowo, na pierwszym miejscu pojawiają się umiejętności komunikacyjne (good communication skills). Ponadto za bardzo ważne uznano: umiejętność motywowania innych, inspirowania, czy rozwiązywania problemów. Z tych "twardych" kompetencji, na początku listy znajdują się: planowanie strategiczne, myślenie systemowe, zarządzanie projektami. W większych organizacjach dochodzą do tego: specjalistyczna wiedza naukowa czy doświadczenie w kontrolingu środowiskowym (eco-controlling) i raportowaniu (np. GRI). Większość badanych zgodnie stwierdziła, iż w profesjonalizacji branży coraz częściej cenione będą "twarde" kompetencje, ponieważ rynek zacznie ze sobą konkurować.

Wnioski:
Zdaniem autorów badania (oraz innych badań, na które powołuje się ISSP), ich wyniki powinny być wskazówka dla osób, które planują swoją karierę zawodową w kierunku zarządzania CSR-em.

Po pierwsze, umiejętność kierowania zmianami w organizacji, budowania wsparcia wewnątrz i na zewnątrz organizacji, nieustanny dialog i poznawanie aktualnych potrzeb - to wyzwania, z którymi CSR musi mierzyć się na co dzień i w dłuższej perspektywie. To dlatego tak cenione w tej profesji są zdolności komunikacyjne, empatia, nawiązywanie współpracy, budowanie kompromisów i znajomość środowiska branżowego.

Po drugie, wiedza techniczna jest zależna od branży, w której się pracuje. Dlatego silna specjalizacja odpowiednio ukierunkowuje rozwój karier zawodowych w CSR-e i może utrudniać przejście między branżami. lepiej - zdecydować się na określone zainteresowania już na początku drogi.

Po trzecie, ludzie od CSR-u potrzebują ciągłego rozwoju, edukacji, monitoringu - najlepeij w środowisku branżowym, sieciach kontaktów, czy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To buduje nie tylko ich wiedzę, ale także wiarygodność, gdyż na taką naukę poświęcają z reguły dużo więcej niż tylko tydzień roboczy.

Opracowanie: Redakcja Mój Ogrodnik
Cały raport do ściągnięcia w j.angielskim tutaj.