Odpowiedzialni studenci w CSR

Płatny staż w organizacji pozarządowej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe czekają na studentów i absolwentów, którzy wezmą udział w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Odpowiedzialni CSR Case Study 2010. Warto poznawać CSR już za młodu, ponieważ w życiu zawodowych przyda się w praktycznie każdej specjalizacji.
Logo konkursowe CSR Logo konkursowe CSR
I ty możesz wziąść udział I ty możesz wziąść udział
Było sobie Tesco i jeden rodzaj jajek eko "Było sobie Tesco i jeden rodzaj jajek eko"

CSR to temat modny, bo przyszłościowy. Uczelnie w Polsce nie tylko idą z trendem ogólnoświatowym i wprowadzają studia podyplomowe z zarządzania odpowiedzialnym biznesem, ale też włączają całe kursy w różne, do tej pory "nie-odpowiedzialne" kierunki jak np. zarządzanie czy marketing. A skoro CSR już jest na studiach (które z reguły są o kilka lat w tyle za realiami rynku) jest dowód na zapotrzebowanie na specjalistów w temacie. Temu też służą konkursy np. ten z Bielska-Białej Wojtka Bachty. Warto w nim wziąć udział (warunek, to być studentem), nie tylko ze względu na możliwość odbycia płatnego stażu. Taki wysiłek dla mózgu może stać się po prostu przepisem na zawodowy sukces w przyszłości!

Po sukcesie pierwszej edycji studenckiego konkursu z minionego roku akademickim nie mogło być inaczej, druga edycja stała się faktem. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, pozyskanie sponsorów i partnerów dla drugiej edycji było łatwiejsze: konkurs wychodzi poza ramy Internetu, dodatkowo laureaci mogą liczyć na odbycie płatnego stażu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie oraz bardzo atrakcyjne nagrody.

Dlaczego CSR? Tego czytelnikom, Ogrodnika chyba tłumaczyć nie trzeba. Ale przypomnijmy: CSR to nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzania odpowiedzialnego wobec swoich interesariuszy i etycznej działalności firmy we wszystkich dziedzinach, uwzględniającej wszystkie podmioty z otoczenia.

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce decyduje się na tę strategię prowadzenia biznesu, stając się świadomymi uczestnikami polskiej gospodarki, u podstaw której zawsze są ludzie. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę, na to, czy firma dba o pracowników, środowisko oraz czy angażuje się w sprawy społeczności lokalnej. Organizacje muszą mieć to na uwadze szczególnie w tak trudnych czasach jak teraz, gdy otoczenie konkurencyjne jest bardzo agresywne a wskaźniki gospodarcze potrafią zmieniać się w nieprzewidziany sposób.

Konkurs
Każdy student dowolnej uczelni, z dowolnego miasta ma za zadanie rozwiązanie zadania dotyczącego odpowiedzialności instytucji finansowych za swoich klientów. Im lepiej wykona zadanie, tym większa szansa na wygraną. Nie liczy się średnia na studiach, ani doświadczenie zawodowe, tylko kreatywność oraz umiejętność strategicznego myślenia. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należy rozumieć podstawowe założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zadanie jest już do pobrania ze strony konkursowej.

Organizatorzy
Studenci studentom: głównymi inicjatorami i organizatorami są ambasadorzy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz Studenckie Koło Naukowe Młody Menedżer z Bielska-Białej i wrocławskie Koło Naukowe Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS”. Wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla organizatorów udzielili Tesco Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Grupa Orange, Campeoni Agencja Interaktywna, Helion oraz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Informacje
na stronie CSR-Casestudy
Na wszystkie pytania odpowie Wojciech Bachta – koordynator projektu, wojciechbachta@gmail.com
Przeczytaj wywiad z Wojciechem Bachtą.