Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w obiektach zabudowy rozproszonej

Sskolenie o tak interesującym temacie zorganizowało w Karpaczu w 2010 roku Centrum Rozwiązań Systemowych. Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu inżynierii środowiska? Interesujesz się problemami gospodarki ściekowej? Chcesz dowiedzieć się, jak zbudować ogrodową oczyszczalnię ścieków? Temat wciąż jest żywy.

Centrum Rozwiązań Systemowych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w obiektach zabudowy rozproszonej", które odbędą się w dniach 28-30 maja 2010 r., w Karpaczu.

Tematyka warsztatów
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nowymi i niestandardowymi rozwiązaniami w ochronie środowiska, związanymi z problemami ścieków, pogłębia swoja wiedzę z zakresu ekologii zasobów wodnych, oraz zobaczą, jak takie rozwiązania działają w praktyce, na przykładzie oczyszczalni uruchomionej w Karpaczu.

Jak się zgłosić?
Koszt udziału wynosi 100 zł i zawiera: przejazd Wrocław-Karpacz-Wrocław, materiały dydaktyczne, nocleg i wyżywienie w Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu. Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, należy wysyłać do 24 maja na adres: biuro [ at ] crs.org.pl.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Górniczo-Hutniczą. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Centrum Rozwiązań Systemowych promuje i stosuje podejście systemowe w działalności naukowej, edukacyjnej, doradczej oraz w rozwiązywaniu złożonych problemów, łącząc badania naukowe z zastosowaniami w zakresie budowania strategii, podejmowania decyzji oraz wprowadzania wypracowanych rozwiązań w życie. W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi, Centrum Rozwiązań Systemowych stosuje nowoczesne metody i narzędzia systemowe, takie jak modelowanie komputerowe i gry symulacyjne.

Informacja prasowa:
Patrycja Romaniuk, Centrum Rozwiązań Systemowych