Jesienny poplon: jakie odmiany stosować?

Alternatywą dla tradycyjnego nawożenia kompostem czy obornikiem, który stwarza dodatkową korzyść ciągłej uprawy, jest poplon. Stosujemy tutaj także całą listę dekoracyjnych gatunków takich jak łubin, słonecznik czy facelia. Nie tylko udekorują nasz jesienny ogród, ale pomogą glebie.
Gorczyca biała Gorczyca biała

Czas wysiewu: sierpień, wrzesień (dla poplonów jesiennych)

Jakie rośliny można wysiewać:
- łubin żółty
- łubin niebieski
- bobik
- groch
- wykę
- grykę
- facelię błękitną
- gorczycę białą
- koniczyny
- lucernę
- słonecznik
- kukurydzę
- zboża.

Rośliny na przedplon lub poplon należą głównie do rodziny bobowatych (motylkowych), fitosanitarnych także głęboko korzeniących się penetrując glebę.

Rośliny bobowate (motylkowe) mają tę pożyteczną cechę, iż potrafią zawiązać atmosferyczny azot we własnych tkankach nie pobierając go z gleby (dzieje się to przez symbiozę z bakteriami). Dzięki temu po skoszeniu i rozłożeniu się w ziemi fragmentów roślin pierwiastki są dostępne dla następnej uprawy.

Głębokie korzenienie się słonecznika czy kukurydzy pomaga wprowadzić głębiej substancje pokarmowe, lepiej wykorzystać głębsze pokłady pierwiastków oraz natlenić ziemię szczególnie na glebach ciężkich.

Postępowanie z poplonem

Po wysianiu nasion lub mieszanki nasion we wcześniej przygotowanych zagonach, wspomagamy wschód roślin podlewając lub okrywając zagon agrowłókniną, która ograniczy parowanie wody.

Po osiągnięciu wysokości 80-100cm przez roślinę oraz jej zakwitnięciu (w zależności od gatunku pora ta jest różna) końcem jesieni, cały zagon roślin należy nisko ściąć a ziemię z korzeniami przekopać tak aby wszystkie resztki zielne pozostały w gruncie.

Zysk z roślin jaki uzyskujemy jest ogromny, gdyż ilość azotu wystarcza na cały przyszły sezon, a cechy fitosanitarne roślin oczyszczają glebę z patogenów oraz odstraszają szkodniki. Do tego ciągła uprawa zmiennych roślin nie dopuszcza do jej zmęczenia oraz odkładania substancji pokarmowych w głębszych warstwach podłoża.

Autor: Beata Dulko-Kaszowska, ogrodnik i architekt krajobrazu